Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

iTranslate





Απλά είναι τα πράγματα...
Τι δεν καταλαβαίνετε;
από τα 7 σας χρόνια μαθαίνετε Αγγλικά στα σχολεία..
περιουσίες χάθηκαν στις απόπειρες κατάκτησης "πτυχίων"..
Μόνο που δεν σας μάθανε να διακρίνετε την έννοια από την μετάφραση