Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

culture Of fear


είσαι εγώ αλλά είμαι κι εσύ
και έγιναν όλοι...